Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

03/03/2017

Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng viên chức: 13 người

1. Bác sĩ (hạng III)                : 05 (ưu tiên 1 vị trí có chứng chỉ hành nghề siêu âm)

2. Dược sĩ (hạng III)             : 01

3. Kỹ sư thực phẩm              : 01

4. Cử nhân Y tế công cộng (hạng III)               : 02

5. Chuyên viên (Cử nhân Quản trị kinh doanh)  : 01

6. Điều dưỡng (hạng III)                                  : 03

II. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự tuyển viên chức

1. Đối tượng:

Có phẩm chất đạo đức, năng lực làm việc, chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự tuyển:

a. Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

– Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

– Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

– Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

– Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).

Đối với các trường hợp đặc biệt khác phải có văn bản báo cáo với Sở Nội vụ từng trường hợp cụ thể để xem xét, tổng hợp xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố.

b.Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.
c.Có đơn đăng ký dự tuyển
d.Có lý lịch rõ ràng
e.Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm
f..Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
g.Không trong thời gian bị xem xét kỷ luật, thi hành quyết định kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang thi hành án hình sự;
h.Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho từng vị trí xét tuyển:

Trình độ ngoại ngữ: Trình độ B hoặc bậc 2 khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương
Trình độ tin học: Trình độ A hoặc đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

III. Hồ sơ tuyển dụng

1. Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

a. Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
b. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;
d. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
e. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

f. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

2.Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

3.Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

IV. Hình thức, nội dung xét tuyển, cách tính điểm, cách xác định người trúng tuyển.

1. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

– Kết quả học tập bao gồm: Điểm học tập trung bình toàn khóa và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
– Phỏng vấn cụ thể như sau:

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

+ Quyền và nghĩa vụ của viên chức;

+ Trách nhiệm và nghĩa vụ của viên chức đối với công việc thực hiện.

3. Cách tính điểm

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn được tính như sau:

– Điểm trung bình toàn khóa học được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

– Điểm tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm trung bình toàn khóa học đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

4. Cách xác định trúng tuyển:

– Điểm trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt 50 điểm trở lên;

– Lấy kết quả từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm

– Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

1. Thời gian: Từ ngày 02/3 – 31/3/2017 (trong giờ hành chính)

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính quản trị – Trung tâm Dinh dưỡng, 180 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh, điện thoại 38445990 -116.

3. Thông tin tuyển dụng sẽ được đăng báo Người lao động (dự kiến từ ngày 02/3- 04/3/2017), Website Trung tâm Dinh dưỡng (www.ttdinhduong.org) và bảng thông tin tại Trung tâm Dinh dưỡng 180 Lê Văn Sỹ, P.10, Quận Phú Nhuận.

Nguồn tin: ttdinhduong.org

 

>>> Xem thêm: Đề thi và tài liệu ôn thi công chức, viên chức Ngành Y tế