Trung tâm Đo đạc bản đồ TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

22/05/2020

Căn cứ Kế hoạch số 663/KH-TTĐĐBĐ ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Trung tâm Đo đạc bản đồ về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 và Công văn số 3604/STNMT-VP ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Đo đạc bản đồ, Trung tâm Đo đạc bản đồ thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

Tổng số lượng viên chức cần tuyển: 07 người, vị trí việc làm và số người làm việc từng vị trí cần tuyển cụ thể như sau:

– Đo đạc bản đồ: 05 người

– Kế toán: 02 người

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung:

– Có quốc tịch và cư trú tại Việt Nam;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có ít nhất 05 công tác ở vị trí việc làm dự tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kê thời gian tập sự, thử việc)

– Có bằng đại học, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng; không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển

2. Điều kiện và yêu cầu về vị trí việc làm cần tuyển: Theo phụ lục tiết đính kèm

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2020 đến 17 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2020.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính tại Trung tâm Đo đạc bản đồ, số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại liên hệ: 028.35101042.

4. Hình thức và nội dung tuyển dụng

4.1 Hình thức: xét tuyển

4.2 Nội dung

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký trên Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đạt yêu cầu người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2:

+ Phỏng vấn trực tiếp, kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút.

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Trung tâm sẽ thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển.

6. Lệ phí xét tuyển:

Người đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển khi nộp hồ sơ thi tuyển thì phải nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính: 500.000 đồng /người./.

******PHỤ LỤC ĐIỀU KIỆN VÀ YÊU CẦU VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG TẠI TRUNG TÂM ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ NĂM 2020 (Kèm Thông báo số 765/TB-TTĐĐBĐ ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Trung tâm Đo đạc bản đồ)

I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN: Đo đạc bản đồ

1. Chức danh/hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu: Địa chính viên hạng III hoặc tương đương

2. Số lượng cần tuyển: 05

3. Yêu cầu về vị trí tuyển dụng:

3.1. Năng lực:

– Nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Có phương pháp làm việc khoa học.

– Có năng lực xử lý chuyên môn nghiệp vụ về đo đạc bản đồ, Atlas tổng hợp.

– Có khả năng tham mưu, đề xuất về lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

3.2. Kỹ năng:

– Sử dụng được các phần mềm (Word, Excel, Autocad, Micro Station, ArcGis…).

– Xử lý tình huống về chuyên môn.

– Kỹ năng giao tiếp.

– Kỹ năng phối hợp.

– Kỹ năng ứng dụng tin học.

– Kỹ năng thiết kế, đồ họa.

3.3. Kinh nghiệm công tác: 05 năm công tác trong các lĩnh vực có liên quan.

3.4. Yêu cầu về trình độ:

– Kỹ sư, Cử nhân: trắc địa, bản đồ, địa chính, quản lý đất đai, xây dựng trở lên;

– Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác đo đạc bản đồ;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc Tiếng Anh trình độ B.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ A.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN: Kế toán

1. Chức danh/hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu: Kế toán viên hoặc tương đương

2. Số lượng cần tuyển: 02

3. Yêu cầu về vị trí tuyển dụng:

3.1. Năng lực:

– Nắm vững các chế độ chính sách tài chính và hệ thống kế toán.

– Có kiến thức trong lĩnh vực phụ trách.

– Có khả năng xây dựng và lập kế hoạch

– Am hiểu các qui định nhà nước trong công tác kế toán.

– Am hiểu về tình hình hoạt động chuyên môn và quản lý của cơ quan.

– Có khả năng tổ chức ứng dụng hiệu quả các quy định tài chính trong công tác kế toán của cơ quan, đơn vị.

– Xử lý công việc nhanh, đúng quy định tài chính.

– Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.

– Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn thận, kỹ lưỡng.

3.2. Kỹ năng :

– Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán.

– Kỹ năng xử lý tình huống.

– Kỹ năng phối hợp, phân tích.

– Kỹ năng soạn thảo văn bản.

– Kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

3.3. Kinh nghiệm công tác: 05 năm công tác trong các lĩnh vực có liên quan.

3.4. Yêu cầu về trình độ:

– Có bằng tốt nghiệp Đại học, Cử nhân chuyên ngành kế toán, tài chính kế toán.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc Tiếng Anh trình độ B.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ A.

Nguồn tin: dodacbando.gov.vn