Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2019

17/10/2019

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 30/09/2019 đến hết ngày 30/10/2019.

– Địa điểm: tại Bộ phận Tổng hợp kế hoạch, phòng Đào tạo tư vấn về tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sơn La

Địa chỉ: Bản Cọ, Phường Chiềng An, TP. Sơn La, Sơn La

Điện thoại: 0223.755.549

*****Thông báo chi tiết như sau: 

Nguồn tin: sokhoahoc.sonla.gov.vn