Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính – Sở Tài chính Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

29/11/2019

Thực hiện Quyết định số 6781/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính, trực thuộc Sở Tài chính năm 2019,

Sở Tài chính Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

II. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 07 chỉ tiêu, gồm:

– Vị trí việc làm Quản lý mua sắm tài sản công: 05 chỉ tiêu;

– Vị trí việc làm Tư vấn thông tin dịch vụ mua sắm tài sản: 01 chỉ tiêu;

– Vị trí việc làm Thủ quỹ kiêm văn thư: 01 chỉ tiêu.

(Xem chi tiết tại Phụ lục chỉ tiêu thi tuyển viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 6781/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội).

III. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký

1. Phiếu đăng ký dự tuyển: (Xem chi tiết tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 6781/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội).

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: .

– Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 05/12/2019 đến 17 giờ 00 ngày 03/01/2020 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật)

– Địa điểm: Tại bộ phận Tiếp nhận thủ tục hành chính Sở Tài chính Hà Nội; địa chỉ: Số 38B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Phí tuyển dụng: 400.000 đồng/thí sinh.

IV. Hình thức, nội dung tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

2. Chi tiết nội dung, quy trình thi tuyển, Sở Tài chính Hà Nội sẽ có thông báo cụ thể sau.

Sở Tài chính Hà Nội thông báo để các cá nhân có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển được biết và đăng ký dự tuyển.

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính - Sở Tài chính Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính - Sở Tài chính Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính - Sở Tài chính Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính - Sở Tài chính Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính - Sở Tài chính Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính - Sở Tài chính Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: hanoi.gov.vn