Trung tâm Phát triển quỹ đất Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

10/09/2019

Trung tâm Phát triển quỹ đất Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

Nguồn tin: ngoquyen.gov.vn