Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

13/01/2022

Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Tổng số lượng viên chức cần tuyển: 05 người tại 03 vị trí việc làm và số người làm việc từng vị trí cần tuyển cụ thể như sau:

– Vị trí việc làm Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất: 02 người

– Vị trí việc làm Thu hồi đất:  02 người

– Vị trí việc làm Đầu tư và Khai thác quỹ đất: 01 người

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 11/01/2022 đến hết ngày 11/02/2022

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm phát triển quỹ đất, số 08 Bis Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: ttptqd-hochiminhcity.gov.vn