Trung tâm Thể dục Thể thao Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019

11/12/2019

Trung tâm Thể dục Thể thao Bến Tre tuyển dụng 01 viên chức năm 2019 như sau:

Trung tâm Thể dục Thể thao Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Thể dục Thể thao Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: svhttdl.bentre.gov.vn