Trung tâm Y tế đường bộ 2 tuyển dụng viên chức năm 2019

11/10/2019

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-CYT ngày 30/9/2019 của Cục Y tế Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức; Trung tâm Y tế đường bộ 2 thông báo tuyển dụng năm 2019 như sau:

1. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng: 04 chỉ tiêu
– Bác sỹ hạng III: 03 người (không tuyển bác sỹ y học dự phòng)
– Kế toán viên: 01 người
2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Những người có đủ điều kiện sau đây được tham gia dự tuyển:
– Là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
– Có nguyện vọng công tác lâu dài tại Trung tâm;
– Đáp ứng các tiêu chuẩn khác của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.
Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng: 
Hình thức: Tuyển dụng thông qua xét tuyển;
Nội dung xét tuyển qua hai vòng:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn phù hợp với chuyên môn được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển gồm: Kiến thức chuyên môn theo vị trí việc làm, kiến thức pháp luật, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng xử lý công việc, hiểu biết về hệ thống y tế giao thông vận tải, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế đường bộ 2 và những kiến thức kinh tế xã hội có liên quan.
4. Phiếu đăng ký dự tuyển
Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu Ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
5. Lệ phí dự  tuyển: 500.000đ/thí sinh (Năm trăm nghìn đồng chẵn).
6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
Thời gian: từ 8 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 năm 2019 (trong giờ làm việc).
Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế đường bộ 2,
Địa chỉ: xã Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên.

7. Thời gian, địa điểm xét tuyển
Thời gian: dự kiến trong tháng 12 năm 2019, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
Địa điểm: Trung tâm Y tế đường bộ 2
Địa chỉ: xã Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế đường bộ 2; Điện thoại: 024.36784273

Nguồn tin: baohungyen.vn