Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

24/10/2019

Căn cứ Văn bản số 14187/UBND – THKH ngày 21 tháng 10 năm 2019 của  Chủ tịch UBND  tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Định năm 2019;

Trung tâm Y tế huyện Yên Định Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 11 người

Vị trí việc làm cần tuyển:

– Bác sỹ hạng III (V.08.01.03): 03 người

– Bác sỹ Y học dự phòng hạng III (V.08.02.06): 02 người

– Điều dưỡng hạng IV – Mã số (V.08.05.13): 03 người

– Dân số viên hạng III – Mã số (V.08.10.28): 01 người

– Dân số viên hạng IV – Mã số (V.08.10.29): 01 người

– Kỹ thuật viên Y hạng IV – Mã số (V.08.07.19): 01 người

2. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

– Vị trí Bác sỹ hạng III – (V.08.01.03): Yêu cầu tốt nghiệp bác sỹ đa khoa hoặc bác sỹ chuyên khoa.

– Vị trí Bác sỹ Y học dự phòng hạng III – (V.08.02.06): Yêu cầu tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa hoặc Bác sỹ chuyên ngành Y học dự phòng trở lên.

– Vị trí Điều dưỡng hạng IV – Mã số (V.08.05.13): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Hộ sinh hoặc Y sỹ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành Điều dưỡng theo quy định.

– Vị trí Dân số viên hạng III– Mã số (08.10.28): Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Y tế Công cộng, học định hướng kế hoạch hóa gia đình trong phần kiến thức bổ trợ; nếu có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đạt chuẩn viên chức dân số.

– Vị trí Dân số viên hạng IV– Mã số (08.10.29): Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành dân số – Y tế trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên ở các chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số hoặc tương đương.

– Vị trí kỹ thuật viên Y hạng IV – Mã số (08.07.19): Yêu cầu Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật Y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm Y học, xét nghiệm Y học dự phòng, kỹ thuật hình ảnh Y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật Y học theo quy định;

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

Về trình độ ngoại ngữ:

– Đối với viên chức khối chuyên môn Y, dược:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng, trung cấp.

Về trình độ tin học:

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

(Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học).

3. Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển.

– Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Thời gian 30 ngày kể từ ngày 24/10/2019 đến ngày 22/11/2019 (Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút các ngày làm việc trong tuần)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Vũ Minh Thắng, Phòng Tổ chức cán bộ – Trung tâm Y tế huyện Yên Định.

Địa chỉ: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

SĐT: 02378779537; Di động: 0978473000 hoặc 0388287228.

Nguồn tin: yteyendinh.ytethanhhoa.gov.vn