Trung tâm Y tế huyện Yên Thế, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

20/05/2020

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-TTYT ngày 12 tháng 5 năm 2020 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức, người lao động theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Y tế huyện Yên Thế.

Căn cứ Công văn số 564/SNV-CCVC ngày 18/5/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức Y tế của Trung tâm Y tế huyện Yên Thế.

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-TTYT ngày 18/5/2020 của Trung tâm Y tế huyện Yên Thế xét tuyển viên chức y tế làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế năm 2020. Trung tâm Y tế huyện Yên Thế thông báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

1. Số lượng: 25 chỉ tiêu.

2. Cơ cấu:

– 11 chỉ tiêu Bác sỹ (04 Bác sỹ đa khoa, 03 Bác sỹ Y học cổ truyền, 04 Bác sỹ Y học dự phòng)

– 03 Kỹ thuật vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng.

– 03 Kỹ thuật xét nghiệm y học.

– 03 Kỹ thuật hình ảnh y học.

– 05 Điều dưỡng.

2. Yêu cầu trình độ Đại học. Hệ đào tạo: Chính quy.

3. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 19/5/2020 Đến 17h00 ngày 18/6/2020. (Nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

4. Địa điểm nhận hồ sơ:Tầng 4, nhà K, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế.

5. Mọi thông tin chi tiết về nộp hồ sơ, xin liên hệ về phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm Y tế huyện Yên Thế. SĐT: 02043568115.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu đơn Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017)

– Bìa Hồ sơ

Nguồn tin: benhviendakhoayenthe.vn