Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

17/01/2020

Được sự chấp thuận của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức như sau:

– Số lượng viên chức cần tuyển:

+ 01 Kỹ sư Công nghệ thông tin, trình độ Cao đẳng trở lên (làm việc tại Trung tâm Y tế quận);

+ 02 Hộ sinh trung học (làm việc tại Trung tâm Y tế phường);

– Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 13/01/2020 đến hết ngày 14/02/2020

– Thời gian xét tuyển: dự kiến trong tháng 03 năm 2020

Mọi liên lạc để có thông tin tuyển dụng, xin liên hệ điện thoại: 02923. 851301.

Nguồn tin: Báo Cần Thơ