Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

26/10/2019

Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu, trong đó:

– Bác sĩ hạng III: 01 chỉ tiêu

– Dược sĩ hạng III: 01 chỉ tiêu

– Kỹ thuật y hạng IV: 01 chỉ tiêu

– Điều dưỡng hạng IV: 03 chỉ tiêu

– Dân số viên hạng III: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

– Địa điểm: Trung tâm Y tế thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: số 286 đường Lê Lợi, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373 882 6329

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: snv.thanhhoa.gov.vn