Trung Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022

21/09/2022

Trung Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng

– Địa điểm:Phòng Hành chính tổng hợp, Trung Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: trungtamytequangxuong.vn