Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm học 2017 – 2018

03/04/2018

Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm học 2017 – 2018 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng.

Vị trí, chức danh cần tuyển Số lượng Chức danh nghề nghiệp Phòng/Bộ phận Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng Yêu cầu khác
Trình độ Ngành/chuyên ngành Ngoại ngữ, Tin học
Giảng viên dạy tiếng Anh 3 Giảng viên hạng III Khoa Lý thuyết cơ bản và Văn hóa Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ Anh – Trình độ ngoại ngữ thứ 2  bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT

– Đạt chuẩn IC3 hoặc tương đương

Có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất là 01 năm
Giảng viên dạy  tiếng Nhật 1 Giảng viên hạng III Khoa Lý thuyết cơ bản và Văn hóa Đại học trở lên Đông phương học (Nhật ngữ) – Trình độ ngoại ngữ thứ 2  bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT

– Đạt chuẩn IC3 hoặc tương đương

Có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất là 01 năm
Giảng viên (Cắt gọt kim loại) 1 Giảng viên hạng III Khoa cơ khí Đại học trở lên Kỹ thuật công nghiệp – Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ B  Anh văn

– Đạt chuẩn IC3 hoặc tương đương

Có chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề bậc 3/5 trở lên.
Có kinh nghiệm giảng dạy đúng chuyên môn tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ít nhất 01 năm.
Giảng viên ( Điện công nghiệp) 1 Giảng viên hạng III Khoa Điện Đại học trở lên Điện khí hóa – Cung cấp điện. – Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ B  Anh văn

– Đạt chuẩn IC3 hoặc tương đương

Có chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề bậc 3/5 trở lên.
Có kinh nghiệm giảng dạy đúng chuyên môn tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ít nhất 01 năm.
Giảng viên (Công nghệ thực phẩm) 1 Giảng viên hạng III Tổ Thiết kế thời trang và Công nghệ thực phẩm Đại học trở lên Công nghệ Hóa học – Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ B  Anh văn

– Đạt chuẩn IC3 hoặc tương đương

Có kinh nghiệm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ít nhất 01 năm.
Giảng viên Kế toán 1 Giảng viên hạng III Khoa CNTT Đại học trở lên  Tài chính-Ngân hàng – Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ B  Anh văn

– Đạt chuẩn IC3 hoặc tương đương

Có kinh nghiệm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ít nhất 01 năm.
Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.
Chuyên viên phụ trách đối ngoại 2 Chuyên viên Phòng Đối ngoại và Hỗ trợ việc làm sinh viên Đại học trở lên Quan hệ quốc tế; Đông Phương học; Ngoại ngữ (tiếng Anh) – TOEIC 550 hoặc Cử nhân Anh văn

– Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ B

Có kỹ năng giao tiếp, trao đổi công việc bằng tiếng Anh
Chuyên viên làm công tác giáo vụ khoa 3 Chuyên viên Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị Đại học trở lên  Kế toán; Quản trị kinh doanh – Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ B  Anh văn

– Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ B

Có kinh nghiệm về công tác hành chính, nhân sự tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp ít nhất là 01 năm.
Chuyên viên làm công tác kế hoạch-tài vụ 1 Chuyên viên Phòng Tài chính-Kế toán Đại học trở lên  Kế toán – Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ B  Anh văn

– Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ B

Có kinh nghiệm về công tác kế hoạch, tài vụ tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp ít nhất là 01 năm.
Chuyên viên làm công tác thống kê – Đào tạo 1 Chuyên viên Phòng Đào tạo và Quản lý HSSV Đại học trở lên  Kế toán; Quản trị kinh doanh – Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ B  Anh văn

– Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ B

Am hiểu về các ngành, nghề đang đào tạo tại nhà trường
Có kinh nghiệm về công tác đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp ít nhất là 01 năm.’
Thủ kho 1 Thủ kho bảo quản nhóm II 19.185 Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị Cao đẳng trở lên Kế toán – Trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT

– Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ A

Có kinh nghiệm về công tác quản lý kho vật tư tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp ít nhất là 01 năm.

 2. Kế hoạch tuyển dụng.

STT Nội dung công việc Thời gian hoàn thành Cơ quan/cá nhân thực hiện
1 Thông báo nhu cầu tuyển dụng 29/3/2018 Trường CĐ KTCN
2 Phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển 29/3/2018 đến 25/4/2018 Phòng TC-HC-QT
4 – Thành lập Hội đồng tuyển dụng và các Ban giúp việc

– Họp chỉ đạo xây dựng phương án xét tuyển

26/4/2018 BGH, Phòng TC-HC-QT và các phòng, khoa, tổ có liên quan
5 Thẩm định, bổ sung, tổng hợp hồ sơ, lên danh sách dự tuyển 26/4/2018 đến 27/4/2018 Phòng TC-HC-QT và các phòng, khoa, tổ có liên quan
6 Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển. Gửi giấy báo cho những trường hợp đủ điều kiện và thông báo các trường hợp không đủ điều kiện.

Niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành, sơ đồ vị trí các phòng, nội quy xét tuyển tại địa điểm tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành

28/4/2018 đến 07/5/2018 Hội đồng xét tuyển
7 Tổ chức xét tuyển 08, 09/5/2018 Hội đồng xét tuyển
8 Tổng hợp điểm, kết quả 10 – 11/5/2018 Các Ban có liên quan và Thư ký hội đồng
9 Công bố kết quả xét tuyển (niêm yết công khai và thông báo qua email, tin nhắn, điện thoại) và dự kiến người trúng tuyển 12/5/2018 Hội đồng xét tuyển
12 Nhận đơn phúc khảo 14/5– 25/5/2018 Hội đồng xét tuyển
13 Chấm phúc khảo 28 và 29/5/2018 Ban phúc khảo
14 Báo cáo kết quả phúc khảo, gửi kết quả phúc khảo 30/5/2018 Hội đồng xét tuyển Thư ký Hội đồng
15 Đề nghị Sở Nội vụ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức 31/5/2018 Hiệu trưởng
16 Thông báo cho những trường hợp trúng tuyển Sau khi có QĐ công nhận kết quả tuyển dụng Hiệu trưởng

3. Hồ sơ tuyển dụng:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ)

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đ/thí sinh (Năm trăm nghìn đồng/thí sinh).

5. Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển:

Phòng Tổ chức-Hành chính (Đường 3-2, phường 11, TP.Vũng Tàu hoặc KP Thanh Tân, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ). ĐT: (0254) 3654419 – 3583545)

*** Tài liệu đính kèm: Đơn xin dự tuyển viên chức

Nguồn tin: www.bctech.edu.vn