Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019

28/11/2019

Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu, trong đó:

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/11/2019 đến hết ngày 25/12/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính Trường Cao đẳng Bến Tre (Cơ sở 1)

Địa chỉ: ấp I, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 0275.3545.017

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019

Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019

Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019

Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019

 

*****Tài liệu đính kèm: 

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: cdbt.edu.vn