Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020

13/01/2020

Trường Cao đẳng Công nghiệp In tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 09/01/2020 đến ngày 08/02/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Quốc lộ 32 Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243.764.4489

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm: 

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: cdcnin.edu.vn