Trường Cao đẳng Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

08/10/2019

Trường Cao đẳng Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu, trong đó:

– Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III: 11 chỉ tiêu.

– Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III: 10 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết 17 giờ ngày 04/11/2019.

– Địa điểm: tại phòng Tổ chức – hành chính, Trường Cao đẳng Kiên Giang

Địa chỉ: Số 425 Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang

******Chi tiết cụ thể như sau: 

Trường Cao đẳng Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

Trường Cao đẳng Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Trường Cao đẳng Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển.

Nguồn tin: kgc.edu.vn