Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2017

16/10/2017

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ cần tuyển 18 viên chức cho các phòng, khoa như sau:

I. Ðiều kiện tuyển dụng

1. Điều kiện chung

1.1.Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển sau đây:

a. Có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;

b. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ.  Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng;

e. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g. Ưu tiên người có bằng Thạc sĩ hoặc đang học Thạc sĩ, NCS Tiến sĩ theo đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng…

2. Điều kiện cụ thể

2.1. Ngạch Giảng viên: 10 chỉ tiêu

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên theo quy định;

– Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);

– Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Tương đương trình độ Tin học văn phòng).

– Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:

Khoa Lữ hành – Hướng dẫn:03 chỉ tiêu

– Giảng viên giảng dạy nghiệp vụ lữ hành, hướng dẫn: 02 người tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hướng dẫn du lịch (Hướng dẫn viên); Có thẻ hành nghề Hướng dẫn viên du lịch. Ưu tiên có các văn bằng chứng chỉ khác liên quan đến đào tạo nghề hướng dẫn du lịch.

– Giảng viên giảng dạy các môn cơ sở ngành: 01 người tốt nghiệp Đại học ngành Văn hóa. Ưu tiên có văn bằng sau đại học chuyên ngành văn hóa.

Khoa Nhà hàng – Khách sạn:04 chỉ tiêu

– Giảng viên giảng dạy nghiệp vụ Nhà hàng: 01 người tốt nghiệp Đại học ngành Du lịch hoặc Ngữ văn Anh/Sư phạm Anh văn; Có chứng chỉ nghiệp vụ Nhà hàng; Có kinh nghiệm công tác ở bộ phận nhà hàng từ 02 năm trở lên.

– Giảng viên giảng dạy thực hành Bartender/Pha chế và phục vụ đồ uống: 01 người tốt nghiệp Đại học ngành Du lịch hoặc Kinh tế; Có chứng chỉ nghiệp vụ Bartender/Pha chế và phục vụ đồ uống; Ưu tiên cho những ứng viên có chứng chỉ hoặc khả năng giao tiếp đối với ngoại ngữ hiếm như Tiếng Khơ me, Tiếng Lào…

– Giảng viên giảng dạy môn cơ sở ngành: 01 người tốt nghiệp Đại học ngành Du lịch hoặc Kinh tế; Có kinh nghiệm công tác ở các bộ phận bếp, buồng, bàn…. từ 01 năm trở lên; Ưu tiên những ứng viên đã từng tu nghiệp ở nước ngoài ở các quốc gia Châu Âu từ 9 tháng trở lên.

– Giảng viên giảng dạy nghiệp vụ Lưu trú và các học phần kinh tế: 01 nam tốt nghiệp Đại học ngành Du lịch hoặc Kinh tế; Có kinh nghiệm công tác thực tế ở bộ phận phòng/buồng từ 1 năm trở lên.

Khoa Đào tạo cơ bản:02chỉ tiêu

– Giảng viên giảng dạy tiếng Anh: 01 người, tốt nghiệp Đại học ngành sư phạm Anh văn hoặc Ngữ văn Anh; Có chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch; Có kinh nghiệm làm việc trong nhà hàng, khách sạn từ 3 sao trở lên, hoặc đã từng làm hướng dẫn viên du lịch (có giấy xác nhận) từ 01 năm trở lên.

– Giảng viên giảng dạy Toán – Tin: 01 người, tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm Toán – Tin.

Khoa Kỹ thuật Chế biến món ăn: 01 chỉ tiêu

– Giảng viên giảng dạy môn cơ sở ngành: 01 người, tốt nghiệp Đại học ngành Du lịch hoặc Kinh tế, có chứng chỉ nghiệp vụ Chế biến món ăn, có kinh nghiệm công tác ở các bộ phận bếp từ 01 năm trở lên.

2.2 Ngạch Chuyên viên: 06 chỉ tiêu.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên;

– Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);

– Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Tương đương trình độ Tin học văn phòng);

– Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác;

– Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức Hành chính:03 chỉ tiêu

– Chuyên viên Lao động tiền lương, kiêm Quản trị cơ sở vật chất: 01 người tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế; Có chứng chỉ nghiệp vụ Kế toán.

– Chuyên viên phụ trách công tác Hành chính: 01 người tốt nghiệp Đại học ngành Hành chính hoặc Quản trị kinh doanh; Có chứng chỉ nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ.

– Chuyên viên phụ trách công tác Tổ chức cán bộ: 01 người tốt nghiệp Đại học ngành Hành chính; Luật; Công nghệ thông tin hoặc Quản trị Du lịch.

Phòng Đào tạo:02 chỉ tiêu

– Chuyên viên Quản lý đào tạo: 01 người tốt nghiệp Đại học ngành Du lịch hoặc Sư phạm; Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm/sư phạm dạy nghề hoặc kỹ năng dạy học (đối với ứng viên tốt nghiệp Đại học ngành Du lịch);

– Chuyên viên thực hiện công tác thư viện và nghiên cứu khoa học: 01 người tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Xã hội Nhân văn.

Phòng Công tác học sinh sinh viên:01 chỉ tiêu

– Chuyên viên Quản lý học sinh sinh viên: 01 người tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học, Xã hội và Nhân văn hoặc Kinh tế; Có kinh nghiệm trong công tác tổ chức các hoạt động phong trào (văn nghệ, thể dục thể thao,…).

2.3.Vị trí Kế toán viên: 02 chỉ tiêu

Kế toán thanh toán: 02 người

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kế toán viên;

– Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc một ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí làm việc;

– Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn;

– Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên trong công tác kế toán sự nghiệp/trường học, kế toán xây dựng cơ bản.

3. Hồ sơ dự tuyển gồm:

a. Ðơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu Thông tư 15/2012/TT-BNV);

b. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

Lưu ý: Riêng đối với yêu cầu về các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên, thí sinh có thể hoàn thiện sau khi trúng tuyển (trong thời gian tập sự). Nếu hết thời gian tập sự các thí sinh không hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định thì sẽ không được bổ nhiệm vào ngạch và hủy kết quả thi tuyển viên chức.

d. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e. Hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận);

g. 02 ảnh màu 4×6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình. Hồ sơ nộp dự tuyển không trả lại.

Hồ sơ của thí sinh dự tuyển bỏ vào túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ:

– Họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại.

– Vị trí và tên đơn vị xin dự thi.

– Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

III. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: từ ngày 16/10/2017 đến hết ngày 10/11/2017

Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, số 47 đường Số 1, Khu vực 3 Sông Hậu, P. Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại liên hệ: (0292) 3 815 252

IV. Nội dung và hình thức thi

1, Thi Kiến thức chung: Thi viết 120 phút về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng(Áp dụng cho tất cả các vị trí tuyển dụng). 

Nội dung bao gồm:

– Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật Du lịch;

– Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hoá, du lịch, giáo dục nghề nghiệp.

2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi:

2.1. Đối với vị trí giảng viên:

Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí giảng viên cần tuyển. Nội dung bao gồm:

– Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Du lịch

– Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của  Bộ  trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã  hội;

– Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề;

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ;

– Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ;

– Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hoá, du lịch, giáo dục nghề nghiệp.

Thi thực hành: Kiểm tra kỹ năng thực hành giảng dạy, thí sinh phải soạn 03 giáo án thuộc chuyên ngành dự thi, giáo án có thời gian 45 phút và nộp cho Hội đồng tuyển dụng trước khi thi tuyển 7 ngày; bốc thăm chọn ngẫu nhiên 01 giáo án và trình giảng kết hợp xử lý tình huống sư phạm do Hội đồng đưa ra (nếu có).

2.2. Đối với vị trí chuyên viên:

Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí chuyên viên cần tuyển. Nội dung bao gồm:

– Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Luật Du lịch.

– Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ.

– Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ.

Thi thực hành: Kiểm tra các quy định và kỹ năng soạn thảo văn bản, báo cáo đánh giá kết quả công việc thông qua bài viết trong thời gian 90 phút.

2.3. Đối với vị trí kế toán viên:

Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí chuyên viên cần tuyển. Nội dung bao gồm:

– Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ.

– Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ;

– Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hoá, du lịch, giáo dục nghề nghiệp;

– Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kế toán viên.

Thi thực hành: Kiểm tra các quy định và kỹ năng kế toán thông qua bài viết trong thời gian 90 phút.

Lưu ý: Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng.

3. Thi ngoại ngữ:Thi viết thời gian 60 phút, một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

4. Thi Tin học:Thi thực hành trên máy vi tính, thời gian 30 phút

V, Thời gian, địa điểm, lệ phí thi tuyển:

1. Thời gian thi: Ngày 27 và 28 tháng 11 năm 2017

2. Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, số 47 đường Số 1, Khu vực 3 Sông Hậu, P. Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

3. Lệ phí tuyển dụng được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu: 500.000 đ/Hồ sơ

Nguồn thu: ctc.edu.vn