Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018

16/08/2018

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

– Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 Giáo viên dạy thể dục.

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày làm việc, trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

cdnghe-1 cdnghe-2

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn