Trường Cao đẳng nghề Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

28/08/2019

Cùng với sự phát triển hàng năm của Nhà Trường, năm nay (2019) Nhà trường cần tăng số lượng viên chức giảng dạy, làm việc hỗ trợ và phục vụ, tổng số lượng 29 viên chức cần tuyển- tương ứng 6 vị trí công tác như sau:

Nguồn tin: cdnpy.edu.vn