Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022

02/06/2022

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

 1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 13/06/2022 đến hết ngày 12/07/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – hành chính quản trị quản lý sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.cdytld.edu.vn