Trường Đại Học Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

19/12/2019

Trường Đại Học Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến ngày 17/01/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Trường Đại Học Cần Thơ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại Học Cần Thơ – Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3832664

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Đại Học Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 Trường Đại Học Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Trường Đại Học Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Nguồn tin: ctu.edu.vn