Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020

09/09/2020

Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 39 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/09/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức nhân sự Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020

Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020

Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020

Nguồn tin: uah.edu.vn