Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

08/11/2019

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu, trong đó:

– Đối với ứng cử viên tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp giảng viên: 10 chỉ tiêu

– Đối với ứng cử viên tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp chuyên viên: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/11/2019 đến ngày 05/12/2019

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, số 48 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng hoặc gửi qua Bưu điện

*****Thông báo chi tiết như sau:

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Nguồn tin: ute.udn.vn