Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018

12/11/2018

Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận:

– Số lượng: 01 chỉ tiêu.

– Vị trí: Giảng viên giảng dạy môn Pháp luật đại cương.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 09/11/2018 đến hết ngày 08/12/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Chính trị, Trường Đại học Tân Trào. Địa chỉ: Km 6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

tnvc-1 tnvc-2

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn