Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

10/09/2019

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 các vị trí:

1. Giảng viên bộ môn Giải phẫu bệnh – Y pháp

2. Giảng viên bộ môn Mắt

3. Giảng viên bộ môn Ngoại – Phẫu thuật thực hành

4. Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ

5. Giảng viên bộ môn Nội

6. Giảng viên bộ môn Nhi

7. Giảng viên bộ môn Sản – Phụ khoa

8. Giảng viên bộ môn Vi sinh vật

9. Giảng viên khoa Điều dưỡng

10. Giảng viên khoa Y học biển

11. Chuyên viên Trung tâm Thông tin – Thư viện

Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: từ 06/9/2019 đến 05/10/2019

Điạ điểm tiếp nhận: Phòng Tổ chức cán bộ, trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Số 72A, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng

SĐT: 0225 3731 225

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Nguồn tin: hpmu.edu.vn