TT Công tác xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em, Tư vấn, GDNN, PHCN cho người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021

27/04/2021

Căn cứ Công văn số 606/SLĐTBXH-VP ngày 29/3/2021 của Sở Lao động TBXH về việc tuyển dụng viên chức năm 2021; Công văn số 807 ngày 16/4/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-TT ngày 23/4/2021 của Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em, Tư vấn, Giáo dục nghề nghiệp, Phục hồi chức năng cho người khuyết tật về việc ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội, quỹ bảo trợ trẻ em, Tư vấn, Giáo dục nghề nghiệp, Phục hồi chức năng cho người khuyết tật năm 2021;
Trung tâm Công tác xã hội, quỹ bảo trợ trẻ em, Tư vấn, Giáo dục nghề nghiệp, Phục hồi chức năng cho người khuyết tật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/04/2021 đến hết ngày 26/05/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Công tác xã hội, quỹ bảo trợ trẻ em, Tư vấn, Giáo dục nghề nghiệp, Phục hồi chức năng cho người khuyết tật Hà Tĩnh, số 146A đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn