UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019

22/08/2018

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-SNV ngày 10/8/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Côn Đảo năm học 2018 – 2019;

UBND huyện thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, gồm:

– Giáo viên mầm non: 02 chỉ tiêu.

– Giáo viên tiểu học: 04 chỉ tiêu.

(kèm theo bảng nhu cầu chi tiết)

2. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh; sổ hộ khẩu.

– Đơn tình nguyện công tác trên 05 năm tại huyện Côn Đảo.

5. Nội dung, hình thức xét tuyển

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Phỏng vấn trực tiếp người dự tuyển về pháp luật về viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

– Thực hiện kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành giảng dạy 1 tiết trên lớp.

6. Cách tính điểm

– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số1

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2

– Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập (hệ số 1), điểm tốt nghiệp (hệ số 1) và điểm phỏng vấn hoặc thực hành (hệ số 2). Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp (hệ số 2) và điểm phỏng vấn hoặc thực hành (hệ số 2).

7. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm tốt nghiệp, điểm học tập và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên. Giờ giảng dạy phải đạt từ loại Trung bình trở lên (đối với trường hợp dự tuyển vào vị trí giáo viên).

– Có kết quả tổng điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Vợ, chồng, con ruột của bộ đội Trường Sa, nhà giàn DKI;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

8. Lệ phí xét tuyển: Thu 500.000 đồng/người (chỉ thu lệ phí xét tuyển đối với các trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển).

9. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ dự tuyển

– Thời gian bán và nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 15/8/2018 đến hết ngày 11/9/2018 (trong giờ hành chính, trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

– Địa điểm bán và nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Nội vụ – Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo, địa chỉ: số 28 đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký dự xét tuyển nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ – Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo, địa chỉ: Số 28 đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại: 0254.3830.156 để được hướng dẫn.

UBND huyện yêu cầu Trưởng Phòng Nội vụ – Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình.

*** Chi tiết Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng và Biểu nhu cầu tuyển dụng như sau:

290-QĐSNV-1 290-QĐSNV-2

290-QĐSNV-3

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

4b

Nguồn tin: condao.bariavungtau.edu.vn