UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020

04/10/2019

UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 61 chỉ tiêu, trong đó:

– Cấp THCS: 14 chỉ tiêu.

– Cấp Tiểu học: 29 chỉ tiêu.

– Cấp Mầm non: 18 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/10/2019 đến hết ngày 02/11/2019.

– Địa điểm: tại phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào Tạo

Địa chỉ: Số 12 Lê Triệu Khiết, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang

****Chi tiết cụ thể như sau: 

UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 - 2020

UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 - 2020 UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 - 2020 UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 - 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 - 2020 UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 - 2020

UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 - 2020 UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 - 2020

(Bấm vào xem ảnh cỡ lớn)

UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 - 2020

UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 - 2020 UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 - 2020 UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 - 2020 UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 - 2020 UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 - 2020 UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 - 2020 UBND huyện An Phú, An Giang tuyển viên chức giáo dục năm học 2019 - 2020

Nguồn tin: anphu.angiang.gov.vn