UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

06/11/2019

UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 04/11/2019 đến ngày 04/12/2019

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Bắc Yên

Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La.

*****Thông báo chi tiết như sau:

UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

Nguồn tin: bacyen.sonla.gov.vn