UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2019

16/07/2019

Ngày 11/7/2019, UBND huyện Bắc Yên ban hành Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2019.

Theo đó, hệ cử tuyển 01 chỉ tiêu, hệ ngoài cử tuyển 82 chỉ tiêu.

Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 17/7/2019 đến hết ngày 17/8/2019 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

Địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Bắc Yên (Tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La).

Liên hệ Phòng Nội vụ huyện Bắc Yên: 0223 861 637

Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: bacyen.sonla.gov.vn