UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ xét tuyển viên chức năm 2020

12/05/2020

UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ thông báo xét tuyển viên chức Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Cẩm Khê năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 11/05/2020 đến hết ngày 10/06/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Cẩm Khê, Phú Thọ.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ xét tuyển viên chức năm 2020

UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ xét tuyển viên chức năm 2020 UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ xét tuyển viên chức năm 2020

Nguồn tin: camkhe.phutho.gov.vn