UBND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023

03/08/2022

UBND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 35 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/08/2022 đến hết ngày 31/08/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Cẩm Xuyên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: hscvcx.hatinh.gov.vn