UBND huyện Cao Lộc, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

10/10/2018

Để đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, UBND huyện Cao Lộc thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Số lượng cần tuyển: 10 chỉ tiêu, cụ thể như sau: – Công chức Trưởng Công an xã: 2 chỉ tiêu; – Công chức Văn phòng – Thống kê: 4 chỉ tiêu; – Công chức Tư pháp – Hộ tịch: 2 chỉ; – Công chức Tài chính – Kế toán: 2 chỉ tiêu.

2. Chuyên ngành cần tuyển: Trình độ chuyên môn, chuyên ngành cần tuyển thực hiện theo Kế hoạch số 263/KH-UBND, ngày 05/10/2018 của UBND huyện Cao Lộc được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, cổng thông tin điện tử huyện Cao Lộc và các xã, thị trấn có nhu cầu tuyển dụng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 12/10/2018 đến đúng 17 giờ 00 phút ngày 12/11/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

2. Địa điểm

Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc. Địa chỉ: tầng 3 khu nhà liên cơ quan huyện Cao Lộc, tổ 1, khối 6 thị trấn Cao Lộc. Số điện thoại liên hệ: 0205 3862 029.

Nguồn tin: Báo Lạng Sơn