UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2019

28/09/2019

UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 49 chỉ tiêu, trong đó:

– Huyện Cao Phong: 08 chỉ tiêu.

– Huyện Kim Bôi: 15 chỉ tiêu.

– Huyện Lạc Sơn: 26 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 19/09/2019 đến hết ngày 19/10/2019.

– Địa điểm: tại phòng Nội vụ huyện Cao Phong (khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình)

Điện thoại: 02183.846.085 (liên hệ giờ hành chính)

****Thông báo chi tiết như sau: 

UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019

UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019

UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019

Nguồn tin: caophong.hoabinh.gov.vn