UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021

11/12/2020

UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 125 chỉ tiêu

– Khối mầm non: 46 chỉ tiêu

– Khối Tiểu học: 63 chỉ tiêu

– Khối THCS: 14 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/12/2020 đến hết ngày 03/01/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021

UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: chauduc-brvt.edu.vn