UBND huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018

19/12/2018

UBND huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 Giáo viên Tiểu học dạy văn hóa tại trường Tiểu học Hòa Phú.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 11/12/2018 đến hết ngày 10/01/2019, trong giờ hành chính.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Chiêm Hóa.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

176-1 176-2

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn