UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017

04/10/2018

UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 19 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 20 chỉ tiêu.

– Giáo viên Trung học cơ sở: 41 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 26/10/2018, trong giờ hành chính.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Chiêm Hóa.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

2018-10-02 (17)

2018-10-02 (17) 2018-10-02 (17)

2018-10-02 (17)

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

2018-10-02 (17)

>>> Xem thêm: UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017

Nguồn tin: vanban.chiemhoa.gov.vn