UBND huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

26/10/2018

UBND huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu, trong đó:

– Chỉ huy trưởng Quân sự: 03 chỉ tiêu.

– Văn phòng – Thống kê: 04 chỉ tiêu.

– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 06 chỉ tiêu.

– Tư pháp – Hộ tịch: 02 chỉ tiêu

– Kế toán – Tài chính: 06 chỉ tiêu.

– Văn hóa – Xã hội: 04 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 24/10/2018 đến hết ngày 24/11/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

KH tuyển dụng công chức cấp xã 2018-1

KH tuyển dụng công chức cấp xã 2018-2 KH tuyển dụng công chức cấp xã 2018-3 KH tuyển dụng công chức cấp xã 2018-4

KH tuyển dụng công chức cấp xã 2018-5 KH tuyển dụng công chức cấp xã 2018-6 KH tuyển dụng công chức cấp xã 2018-7

KH tuyển dụng công chức cấp xã 2018-8 KH tuyển dụng công chức cấp xã 2018-9 KH tuyển dụng công chức cấp xã 2018-10 KH tuyển dụng công chức cấp xã 2018-11 KH tuyển dụng công chức cấp xã 2018-12

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

KH tuyển dụng công chức cấp xã 2018-13

Nguồn tin: chodon.backan.gov.vn