UBND huyện Chư Sê, Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018

01/10/2018

UBND huyện Chư Sê, Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

288-TB-UBND-huyen-signed-1

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

288-TB-UBND-huyen-signed-2

>> Xem thêm: UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018

Nguồn tin: chuse.gialai.gov.vn