UBND huyện Đà Bắc, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019

30/09/2019

UBND huyện Đà Bắc, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 41 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Tiểu học: 33 chỉ tiêu.

– Khối THCS: 08 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 18/09/2019 đến hết ngày 29/10/2019.

– Địa điểm: UBND huyện Đà Bắc, thị trấn Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

****Chi tiết thông báo như sau:

UBND huyện Đà Bắc, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019

UBND huyện Đà Bắc, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Đà Bắc, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Đà Bắc, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Đà Bắc, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Đà Bắc, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Đà Bắc, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Đà Bắc, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Đà Bắc, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND huyện Đà Bắc, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019

Nguồn tin: dabac.hoabinh.gov.vn