UBND huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

15/10/2020

Căn cứ công văn số 740/SNV-CCVC ngày 27/8/2020 của Sở Nội vụ về việc thống nhất, số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020, UBND huyện Đakrông thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện như sau.

Tổng số lượng chỉ tiêu: 55 chỉ tiêu.
+ Cấp mầm non: 31 chỉ tiêu, trong đó:
– 30 chỉ tiêu giáo viên Văn hóa Mầm non.
– 1 chỉ tiêu Kế toán.
+ Cấp tiểu học: 15 chỉ tiêu, trong đó:
– 10 chỉ tiêu giáo viên Văn hóa Tiểu học.
– 1 chỉ tiêu giáo viên Thể dục.
– 2 chỉ tiêu giáo viên Tin học.
– 1 chỉ tiêu nhân viên kế toán.
– 1 chỉ tiêu nhân viên CNTT.
+ Cấp THCS: 09 chỉ tiêu, trong đó:
– 2 chỉ tiêu giáo viên Tin học.
– 1 chỉ tiêu giáo viên Thể dục.
– 1 chỉ tiêu giáo viên Sinh học.
– 1 chỉ tiêu giáo viên Công nghệ.
– 3 chỉ tiêu nhân viên Kế toán.
– 1 chỉ tiêu nhân viên Giáo vụ
Thời gian nhận hồ sơ, bắt đầu từ ngày 14/10/2020 đến hết ngày 12/11/2020
Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

UBND huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Nguồn tin: dakrong.quangtri.gov.vn