UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

30/06/2018

UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

– Trưởng Công an xã: 01 chỉ tiêu.

– Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

*** Chi tiết kế hoạch tuyển dụng như sau:

1-1

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

1-3

2-1

Nguồn tin: datdo.baria-vungtau.gov.vn