UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020

15/09/2019

UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 28 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 17 chỉ tiêu.

– Giáo viên THCS: 10 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 12/09/2019 đến hết ngày 12/10/2019.

– Địa điểm: Ban Tổ chức và Nội vụ huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Nguồn tin: huyendienbien.gov.vn