UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019

14/01/2020

UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, cụ thể:

– Viên chức Giáo viên Mầm non: 04 chỉ tiêu;

– Viên chức Giáo viên Tiểu học: 13 chỉ tiêu;

– Viên chức Giáo viên Trung học cơ sở: 07 chỉ tiêu;

– Viên chức Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 04 chỉ tiêu.

– Viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất: 01 chỉ tiêu.

– Viên chức Đội Quản lý trật tự đô thị: 02 chỉ tiêu;

2. Hình thức tuyển dụng:  Thi tuyển và Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2020 đến hết ngày 09/02/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Tầng I, phòng Tài chính – Kế hoạch, thuộc khu 3 thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập (đối diện với Công an huyện)

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: dinhlap.langson.gov.vn