UBND huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019

29/11/2019

UBND huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu, trong đó:

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo .

– Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ, UBND huyện Đông Sơn

Địa chỉ: Khu phố Cao Sơn, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

*****Thông báo cụ thể như sau: 

UBND huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019

UBND huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019 UBND huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019 UBND huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019

UBND huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019

Nguồn tin: dongson.thanhhoa.gov.vn