UBND huyện Hà Quảng, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

12/09/2017

UBND huyện Hà Quảng, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2 công chức.

2. Chức danh tuyển dụng: Trưởng Công an xã Phù Ngọc và xã Mã Ba.

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 8/9/2017 đến hết ngày 7/10/2017 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ, UBND huyện Hà Quảng.

*** Chi tiết thông báo như sau:

1073(TB_TUYEN_DUNG_CONG_CHUC_CAP_XA_NAM_2017_1_2017-1

1073(TB_TUYEN_DUNG_CONG_CHUC_CAP_XA_NAM_2017_1_2017-2 1073(TB_TUYEN_DUNG_CONG_CHUC_CAP_XA_NAM_2017_1_2017-3 1073(TB_TUYEN_DUNG_CONG_CHUC_CAP_XA_NAM_2017_1_2017-4

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn