UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018

12/05/2018

UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 44 giáo viên.

– Bậc Tiểu học: 91 giáo viên, gồm:

+ 84 giáo viên Văn hóa.

+ 01 giáo viên Âm nhạc.

+ 01 giáo viên Ngoại ngữ.

+ 05 giáo viên Tổng phụ trách.

– Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên: 02 người, gồm:

+ 01 giáo viên dạy Hóa.

+ 01 giáo viên dạy Lý.

2. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 10/05/2018 đến hết ngày 06/06/2018.

– Địa điểm: Tại phòng Nội vụ huyện Kiến Thụy.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB 663-1

TB 663-2 TB 663-3

TB 663-4 Thong bao 666 dieu chinh chi tieu tuyen VC giao duc

Nguồn tin: www.haiphong.gov.vn