UBND huyện Kim Bảng, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

10/12/2019

UBND huyện Kim Bảng, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 295 chỉ tiêu, trong đó:

– Xét tuyển đặc cách: 2 chỉ tiêu

– Xét tuyển trình tự: 293 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách và xét tuyển trình tự.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:

+ Đối với xét tuyển đặc cách: từ ngày 07/12/2019 đến ngày 12/12/2019

+ Đối với xét tuyển trình tự: từ ngày 07/12/2019 đến ngày 06/01/2020

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bảng, Hà Nam.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Kim Bảng, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Kim Bảng, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Kim Bảng, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Kim Bảng, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Kim Bảng, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Kim Bảng, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Kim Bảng, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Kim Bảng, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

>>>>>Xem thêm: UBND tỉnh Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

Nguồn tin: hanam.gov.vn