UBND huyện Kông Chro, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

28/09/2018

UBND huyện Kông Chro, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, gồm chức danh: Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng – Môi trường và Văn hóa – Xã hội.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 04/10/2018 đến hết ngày 02/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Kông Chro.

*** Chi tiết Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng như sau:

IMG_0002-1

IMG_0002-2

IMG_0001-1

IMG_0001-2

IMG_0001-3 IMG_0001-4

IMG_0001-5 IMG_0001-6

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

IMG_0001-7

Nguồn tin: kongchro.gialai.gov.vn